Hjemmebesøk

  • Oppsett av ruter
  • Tilkobling av enheter i nettverk
  • Innkjøp og installasjon av backup-løsninger og sky-tjenester
  • Løse datarelaterte problemstillinger i hjemmet
  • Innføring i data og nettverk
  • Kun faktura på første time dersom problemstillingen ikke blir løst
  • Kun tilgjengelig i Vestfold


Arbeid inkl. reise: Kr 500 pr. time